Categorien?

Categorien op een weblog. Bijna iedere weblog heeft het. Ik heb het destijds op deze blog niet gedaan omdat ik van mening was dat alles toch ongeveer over hetzelfde gaat en niet makkelijk in te delen is.

Ik ben er nu nog eens over na gaan denken. Misschien is het dat ik sowieso niet van dat hokjesgedenk en geprop houd dat ik weer zowat van mening ben dat het niet een geslaagd idee is om het alsnog in te voeren.
Je houd altijd dingen over waar je een nieuwe categorie voor moet verzinnen of dat ze in meerdere of juist geen enkele categorie passen.

Terwijl ik hier nu weer over nadenk schiet me toch duidelijk de overeenkomst te binnen. Het is zo ongeveer het zelfde als in de echte wereld, onze samenleving. Daar past ook niet iedereen in een hokje, of juist iemand past in vele hokjes. Bah, wat haat ik die hokjesgedachten. Dat generaliserend gedrag past totaal niet in de samenleving.

Keuze om geen categorien te gebruiken hier op de blog is hiermee dan ook weer gerechtvaardigd. Geen hokjes, lekker ruimdenkend. Als ik dan zeg dat het allemaal over mij en mijn gedachten gaan, is dat dan weer generaliserend, of mag dat dan volgens mijn theorie weer wel?

Leave a Reply