Doei vrijheid!

Ja, ik blijf er over doorzeuren, over die idiote bewaarplicht. De beslissing valt pas in oktober volgens diverse bronnen, maar het ziet er somber uit. Ik zie het hele zooitje nog wel eens barsten onder al die maatregelen die ze willen treffen. En daarbij dan nog steeds klagen dat Nederland niet genoeg investeerd in de IT en kenniseconomie :’) Ze maken het van de andere kant zelf nog eens kapot ook.

Keromane loopt wat op de zaken vooruit in Bewaarplicht is een feit op het FOK!Forum, maar verwoord wel mooi wat ons waarschijnlijk te wachten staat:

De omstreden bewaarplicht voor telecomaanbieders wordt ingevoerd. Dat heeft de Europese Commissie besloten. Het hoort tot een pakket anti-terreurmaatregelen. Aanleiding zijn de aanslagen in Londen.

Van iedere Nederlander zal worden vastgelegd onder welke nicknames hij zich op internet begeeft, naar welke websites ie gaat, op welke forums hij dingen plaatst, met wie ie e-mailt, welke zoekopdrachten worden ingegeven. Kortom alle verkeersgegevens. Data zelf zoals e-mailinhoud wordt niet bewaard.

De aftaptechnologie gaat een hoop geld kosten, internet zal dus duurder worden.

Nederland is in rap tempo veranderd. Tegenwoordig een verplicht Ausweiss, binnenkort met scanbare biometrische chip en mag je op voorhand je vingerafdrukken geven. Je kunt gefouilleerd worden als je achterlichtje kapot is of als er misschien een vechtpartij is geweest een paar straten verderop. Sinds de invoering is de criminaliteit niet gedaald, maar dat doet er niet toe. Wat betreft de bewaarplicht is er ook zoiets. Wetenschappelijk onderzoek door de Erasmus universiteit in opdracht van het Ministerie van Justitie wijst uit dat bewaarplicht zinloos is omdat er al voldoende mogelijkheden zijn om verdachten te screenen. Je hoeft straks trouwens niet eens verdacht zijn om gemonitord te worden. Iedereen komt in aanmerking en er is geen toestemming van een rechter nodig.

Minister Donner heeft meerdere malen aangegeven dat elke vorm van illegaliteit moet worden aangepakt met alle middelen die voorhanden zijn. Maak je dus op voor digitale trajectcontrole en misschien wel automatische acceptgiro’s als je een keer wat MP3-tjes hebt gedownload. Over een jaar heb je namelijk geen recht meer op een thuiskopie en is downloaden ook strafbaar gesteld.

Nederland is veranderd. 30 jaar geleden had je meer terrorisme dan nu. Aanslagen, gijzelingen waarbij zelfs basisscholen niet werden ontzien, criminaliteit. Maar in het kader van terreurbestrijding zitten we onderhand met maatregelen die in een politiestaat niet zouden misstaan. Zonder dat het iets uitmaakt. What’s next? Verplicht inloggen met je Ausweiss? In België is al een pilot gaande. Bill Gates kwam persoonlijk een paar MS Passports overhandigen aan een plaatselijke minister. Misschien gaat de overheid straks ook bekijken welke TV programma’s je interessant vindt, wanneer TV en internet zijn versmolten. Er zijn plannen om muntgeld af te schaffen zodat alle betalingen electronisch verlopen en te controleren zijn. Uiteraard vindt alles plaats in het kader van criminaliteit- en terreurbestrijding.

Wel een merkwaardige gedachte dat iedereen op de voet wordt gevolgd door… ja wie? Justitie vertrouw ik wel, maar massa-informatie is ook interessant voor criminelen, schimmige politici, grootindustriëlen en buitenlandse inlichtingendiensten. En natuurlijk heb je altijd gewone technici die direct toegang hebben.

Doet er niet toe, het tij is niet te keren. Maatregel na maatregel, op naar een strak georganiseerde superstaat. Big Brother is watching. Met weemoed denk ik terug aan Nederland van twintig jaar geleden. Toen je alleen onder curatele werd gesteld als het echt nodig was. Toen je een paspoort nodig had als je de grens over wilde. Toen afluisteren van burgers bij de vermaledijde DDR hoorde.

Leave a Reply