Google knows all


SEOmoz doet in het artikel The Evil Side of Google? Exploring Googles User Data Collection uit de doeken welke informatie Google allemaal wel niet tot zijn beschikking heeft.

Google heeft diverse methoden tot hun beschikking om bergen informatie te verzamelen. Zo zijn er onder andere click tracking, informatie van formulieren, cookies en server requests waar informatie uit te halen valt.

In het artikel wordt genoemd dat de zoekindex van Google in 2006 al 800 Terabyte aan informatie bevatte. Analytics deed daar toen al zo\’n 200 TB bovenop. Alles bij elkaar leverde dit in 2006 1 Petabyte (1,048,576 GB) aan informatie op. Hierin zijn een flink aantal services niet eens meegenomen. Als we dan de massieve groei van Google in de laatste jaren bekijken, kan dit aantal hierna alleen maar flink gegroeid zijn.

Verder worden er opsommingen gemaakt van de specifieke data die Google door middel van de diverse services tot hun beschikking heeft. Zo levert search al een flinke berg informatie op, maar services als Checkout, Youtube, Calendar, Docs en Gmail doen hier natuurlijk nog een flinke schep bovenop.

Op zich kan het best beangstigend zijn dat een enkel bedrijf zoveel informatie tot zijn beschikking heeft. Het is dan ook geen wonder dat Google zijn services gratis kan houden. Het gevaar dat de privacy van de bezoeker in het geding komt is vrij groot. Zeker omdat alle informatie van de losse services met elkaar in verband gebracht kan worden. Hoe hiermee om te gaan is dan nog de vraag.

Bekijk zelf het hele artikel voor meer interessante feiten!

Leave a Reply