Het verhaal van het afstuderen

In dit blog artikel het verhaal van mijn afstuderen als informatica student bij de Informatica Communicatie Academie aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het verhaal nam een rare wending, vooral aan het eind. Een einde waar ik nog steeds niet over uit kan. Ik heb, ondanks dat het afgerond is, nog steeds niet het idee dat de gang van zaken klopt. Het is vooral het oneerlijke gevoel wat je er aan over houdt. Daarom hier mijn verhaal.

Ik wil er wel even bij vermelden dat ik geen enkel iemand die betrokken is geweest bij het traject persoonlijk wil aanvallen of iets kwalijk neem. Ieder heeft voor zijn eigen taak en belang gestaan, naar ik hoop naar beste weten en handelen.

Afstuderen bij VIP Internet
Zoals ik eerder vertelde ben ik afgelopen september begonnen met afstuderen bij VIP Internet. Hier heb ik een half jaar gewerkt aan onderzoek en realisatie van een eigen CMS. Natuurlijk had ook dit project, zoals ieder ander, zijn scherpe randjes. Maar hoe het verhaal afliep had niemand echt verwacht. Iedereen was positief en bij inlevering werd mijn afstudeerverslag goedgekeurd. Ik werd uitgenodigd om op afstudeerpresentatie te komen, totaal niks aan de hand. Mijn presentatie voorbereid ging ik op pad en deed mijn presentatie. Het was niet de beste presentatie, maar echt slecht was deze in mijn ogen niet. Het verhoor van vragen begon, waarin ik het grootste deel van de vragen prima kon beantwoorden. Daarna mocht ik het lokaal verlaten, zodat de beoordelende commissie kon gaan overleggen.

Natuurlijk met zenuwen liep ik een paar rondjes over de gang, en ben uiteindelijk gaan zitten. 10 minuten tot een kwartier verstreken. Ik begon al in de gaten te krijgen dat er iets niet helemaal goed ging. Ik hoorde zelfs wat stemmen uit het lokaal komen. Uiteindelijk duurde het tot ruim een uur voordat ik weer het lokaal in mocht. Niet goed dus. Toen ik het lokaal binnen kwam was de strijd schijnbaar gestreden, en stonden de handtekeningen al onder mijn oordeel. Onvoldoende. Ik stond raar te kijken dat ik niet eens de mogelijkheid had om mijn toelichting te geven op de keuzes waar ze kritiek op hadden. Ondanks dat ik probeerde hier ruimte voor te maken was deze er niet. Vreemd.

Uiteindelijk bleek oordeel samengevat als volgt. Mijn docent had wel wat opmerkingen, maar vond het een voldoende. De gecommiteerde die de school voor kwaliteitsbewaking uit het bedrijfsleven haalt vond het ook net een voldoende waard. Mijn bedrijf was met twee mensen aanwezig en waren meer dan tevreden. Alleen de tweede docent, de assessor, was het er niet mee eens. Hij vond dat de opdracht uberhaupt al nooit goedgekeurd had mogen worden door het stagebureau. Daarnaast was zijn definitie van het begrip CMS totaal anders dan dat wat VIP voor ogen had. Een moeilijke situatie dus.

Een meerderheid binnen de beoordelaars had hierbij niet het gewicht om een enkele docent te overrulen. Deze stuurde dan ook op naar het laten escaleren van de situatie naar de examencommissie, die hier sinds kort speciaal voor ingericht was. Een uitzonderlijke situatie dus, dat werd al aangegeven. Ik ging vooral teleurgesteld naar huis. Ondanks de uitgebreide steun van mijn collega’s bij VIP na dit voorval bleef ik teleurgesteld. Niet eens in mezelf, want ik wist en weet nog steeds dat ik de HBO capaciteiten prima in mij heb. Het is alleen het bestaande kader van toetsing waarin dit blijkbaar niet goed te toetsen is. Hiermee is het niet mijn bedoeling arrogant over te komen, maar helaas moet ik dit toch constateren.

Vooraf werd mij al meegedeeld dat de kans enorm klein was dat de examencommissie me alsnog zomaar ging laten slagen. Logisch ook, want dan zouden ze eigen medewerkers voorbij lopen. Dus daar kwam een vervangende opdracht uit. Een extra verslag over het onderzoeksgedeelte van mijn opdracht. Ik heb hier lang zitten denken of ik tegen deze uitspraak in zou moeten gaan, met de nodige valide argumenten. Maar mijn conclusie was dat dit nooit haalbaar zou zijn, ondanks dat ik overtuigd ben van mijn gelijk. Het cijfer moet ik alsnog krijgen, hoe dan ook. En een verslag schrijven kost me minder tijd dan dit uitvechten. Uiteindelijk heb ik in ruim een week een extra verslag opgeleverd, met daarin extra bewijsmateriaal en uitwerkingen. Dit verslag zou mij dan alsnog maximaal een zes opleveren, omdat het een reparatieopdracht betrof.

Na een aantal spannende weken kwam dan alsnog het verlossende woord, informeel, van mijn stagedocent. De commissie had toch besloten om op mijn aanvullende verslag te zetten. Hiervan zou ik nog officieel bericht krijgen. Die officiele reactie heb ik tot op heden nog niet gehad, net als een formele reactie op de brief die naar de commissie gegaan is.

Jammer vind ik het, dat zo’n mooie afronding van een studieperiode, zo’n nare nasmaak heeft moeten krijgen. Ik heb de officiele uitreiking gemist, en moet m’n studie hierdoor ook nog eens met een 6 afronden. Wanneer dit een gegronde reden had gehad, had ik er vrede mee kunnen hebben. Maar wanneer een stagedocent en bedrijf over het gehele traject tevreden zijn over de gang van zaken en geen problemen zien, verwacht je niet aan het eind alsnog neergesabelt te worden. Zeker niet op redenen als dat de opdracht niet goedgekeurd had mogen worden en definities die niet gelijk zijn. Dat zijn procedurele fouten die eerder afgevangen hadden moeten worden.

Ik hoop in ieder geval dat de mensen binnen de opleiding genoeg geleerd hebben om dit soort zaken voortaan te kunnen voorkomen. Ik heb er in ieder geval een dosis extra van mogen leren, waarvoor ondanks alles toch dank. Een kleine tip wil ik toch meegeven: ook onderwijsinstellingen mogen best toegeven fout te zitten, en excuses maken zou best een mooi en ook communicatief gebaar zijn.

Als afkondiging van dit stuk wil ik alle betrokkenen ook hier nog even bedanken. Allereerst de mensen van VIP Internet, en in het bijzonder de twee die aanwezig waren bij mijn afstudeerpresentatie. Zij hebben echt hun uiterste best gedaan om mij daar te verdedigen. Daarnaast mijn stagedocent die mij goed begeleid heeft, en dit ook in het natraject niet nagelaten heeft. Ook de rest van de beoordelende commissie en de examencommissie, die het uiteindelijk ook extra tijd gekost heeft om alles af te ronden.

Leave a Reply