Kennis op een presenteerblaadje

Met de steeds vorderende technieken en methodes in combinatie met internet is het steeds makkelijker dit medium in te zetten om kennis te verzamelen.

Eerst was internet een grote verzamelbak van informatie, waar je met goed zoeken veel informatie vandaan kon halen. Met zoekmachines als Google werd het al een stuk makkelijker en kon er gemakkelijk in die bak gezocht worden. Langzaam aan werd het web een stuk dynamischer en werd het mogelijk om relevante gegevens te verzamelen en naar je toe te komen. In het begin met e-mails, daarna kwamen de RSS feeds. Mobiel internet wordt steeds meer gebruikt, en gehele integratie met mobiel staat op doorbreken.

Ondertussen is het sociale tijdperk van het internet aangebroken en wordt het ook mogelijk mensen en interesses binnen handbereik te krijgen. Door middel van social networks als Hyves is het gemakkelijk deze mensen te verzamelen en Twitter maakt het bijvoorbeeld erg gemakkelijk om gemakkelijk met mensen in contact te komen. LinkedIn speelt op het social networking in aan de zakelijke kant van de markt.

Door middel van deze verschillende tools, de een wat meer dan de andere, wordt het steeds meer mogelijk kennis simpelweg op je bureaublad te laten belanden. Van serieuze artikelen tot hersenspinsels, concepten en contacten.

Maakt dit mensen lui? Je zou het bijna wel zeggen. Maar ik denk het niet. Waarom zou je namelijk niet wanneer je de tools en de mogelijkheden hebt deze inzetten om het gemakkelijker te maken? Het wiel is immers ook ooit uitgevonden om transport beter en sneller te laten verlopen. Is het daarom niet gewoon de verdere ontwikkeling van de mens, alleen ditmaal op digitaal vlak? Het kenmerkt denk ik wel een verschuiving in de manier waarop naar kennis gekeken wordt. Het gaat langzaam aan niet meer om de kennis die je bezit, maar dat je de kennis kunt vinden. Het doel wat je hiermee bereikt is hetzelfde, of eigenlijk nog wel groter.

Wanneer je deze verandering van de definitie kennis doortrekt naar opleiding en scholing zie ik daar voor nu nog een flink probleem. Een opleiding toetst namelijk op kennis van een groep of beter een indivituele student. Dat wat een student weet en wat een student kan. Open boek tentamens bestaan op sommige opleidingen al vanwege naslagwerk, maar een heel internet tot je beschikking? Dan kan iedereen natuurlijk wel slagen.
In mijn opzicht zal ook binnen opleidingen steeds meer de nadruk moeten komen liggen op het kunnen vinden van informatie. Contacten kunnen vinden die input kunnen geven voor je opdracht of taak. In het bedrijfsleven is dit immers veel meer geaccepteerd. Daar maakt het in simpele zin niet uit waar je je kennis haalt, zolang je je doel maar weet te bereiken.
Het vereist wel een hele andere vorm van beoordeling. Er kan namelijk niet meer goed getoetst worden of de student wel genoeg weet. Misschien dat daarom de nadruk meer op het communicatieve gedeelte zal moeten liggen. Ook lesgeven in het ‘netwerken’ en het opbouwen van contacten. Weten waar je de contacten en ook de informatie kunt vinden. Het ligt aan je voeten, waarom het niet gebruiken? Zorg daarnaast voor een goede bronvermelding. De mogelijkheid om alle contacten en welke informatie wat ook maar als bron gediend heeft te vermelden. Is het een verslag van een ander, vermelden. Het is de grote schat aan informatie die de kwaliteit omhoog kan brengen. Hogere kwaliteit zou toch hogere cijfers moeten opleveren? De manier op van de zesjes cultuur af te komen?

Eigenlijk komt het geheel weer terrecht op het buiten de lijnen denken principe. Denk na over de dingen die essensieel zijn voor je doel. De studenten iets leren, het liefst iets waarmee ze wat kunnen in het bedrijfsleven. Hiermee kwaliteit kunnen leveren. De zaken eromheen zoals technieken, lesplannen, tijdslimieten en dus ook beoordelingsmethoden zouden de ondersteunende factor moeten zijn hierin. Secundaire zaken die dus nooit een belemmering mogen zijn. Dat helpt het doel te behalen. Eigenlijk gelijkwaardig aan de ontwikkelingen rondom het internet. Stel het doel en de wensen van je consument voorop en laat de achterliggende technieken het ondersteunen. Niet andersom.

Leave a Reply